Total Marketing i social network

Vrednost Nagrada i Govorničkog Angažmana

Vrednost Nagrada

Konkurisanje vaše kompanije i dobijanje nagrada vezanih za industriju je odlična PR alatka. Dobijanje nagrada ima sličan efekat kao pojavljivanje u medijima- pokazuje javnosti da vaša kompanija i njeni proizvodi / usluge zavređuju ocene treće strane. Dobijanje nagrada može sjajno poslužiti kao alatka za privlačenje.

Počnite da istražujete relevantne nagrade u vašoj industriji i koristite banku podataka koja će vam poslužiti da pratite rokove. Ako dobijete nagradu, objavite to u vašoj Sali za novinare, i/ili kreirajte tome posvećenu stranu na vašem web sajtu da prikaže nagrade koje ste dobili. Zašto ne biste napisali članak za blog vaše kompanije i objavili vaš uspeh (skromno) u društvenim medijima?

Vrednost Govorničkog Angažmana

Dok društveni mediji stvaraju odnose i spajaju strane mnogo lakše, oni ne bi trebalo da zamene lični kontakt u potpunosti. Govorničko angažovanje vaših direktora na edukujućim, na industriju fokusiranim konferencijama i događajima, je sjajan način da se olakša direktna komunikacija sa potencijalnim i stalnim klijentima, isto kao i efikasan način da se prikaže znanje, vođstvo i stručnost onih koji su na čelu vaše kompaniju.

Počnite da istražujete lokalna dešavanja povezana s vašom industrijom i kontaktirajte njihove organizatore da biste izabrali odgovarajućeg govornika/(prezentatora?) u okviru vaše organizacije, da on ili ona prezentuju predmet za koji su stručni. Jednom kada govornik zadobije solidno iskustvo u izlaganjima, počnite da se usmeravate prema većim, popularnijim konferencijama i samitima, koji privlače veću publiku (oni obično imaju formalniji proces biranja, koristeći online obrazce i striktne rokove). Konačno, izlazak vašeg govornika pred širok auditorijum potencijalnih klijenata može činiti čuda za vaš brend, spajajući vodeće ljude u vašoj kompaniji s eventualnim klijentima, licem u lice.

Pošto je prisustvo govornika potvrđeno na događanju, koristite kanale društvenih medija da stvorite priču i publicitet u vezi sa prezentacijom govornika. Podelite novosti na vašoj Fejsbuk fan strani ili putem vašeg Twittera, napišite članak na blogu vaše kompanije, ili napravite web stranu koja sakuplja dolazeće govorničke angažmane. Čak iako ljudi nisu u stanju da lično prisustvuju, čitanje o prisustvu vašeg govornika na događaju pokazaće da je vaša kompanija aktivno posvećena pažljivom vođstvu i povezivanju s klijentima licem u lice. Otvorite korporativni SlideShare nalog i objavite da će prezentacija biti tu uploadovana nakon dešavanja. Ovo će omogućiti onima koji ne mogu da prisustvuju da imaju vizuelno iskustvo prezentacije.

Kada se govornici spremaju za svoje pojavljivanje, oni bi trebalo da razmisle o načinima na koji će uključiti elemente društvenih medija u svoje prezentacije. Kao govornik, ponudite načine za ljude iz publike da se povežu sa vama online, obezbeđujući vaš (i/ili vaše kompanije) akreditiv na društvenim medijima poput Twittera, linka na Fejsbuk fan stranu itd. Dajući publici mogućnost da se poveže s vama, vašim brendom, kompanijom i sl. van datuma dešavanja, možete pomoći da veze koje ste stvorili na dešavanju postanu ozbiljnije na netu. Osigurajte da vaša publika zna da ćete vi uploadovati prezentaciju nakon dešavanja, na SlideShare nalogu vaše kompanije, tako da posetioci mogu doći do vaše prezentacije čak i po završetku događaja. Osigurajte da govorničke poslovne kartice omogućavaju da se spojite sa njima u društvenim medijima; uzmite u obzir dodavanje Twitter handle ili Fejsbuk linka.