Optimizovati sajt za Google

Zašto SEO eksperti ne treba da se fiksiraju na rangiranost ključnih reči

„Search engine optimization“ – Optimizacija (SEO) je igra čija su pravila jednostavna ali iznenađujuće kompleksna u izvođenju. Postoji stotine strategija, nekoiko tuceta mogućnosti i, na kraju svega, polje igre se neprekidno menja.
Svako ima različiti savet. Gotovo je nemoguće spojiti uzrok direktno sa posledicom, tako da nikada niste sasvim sigurni šta radi a šta ne. Proračunavanje šta meriti nije čak ni ispravno.
Međutim, mnoga preduzeća svih veličina stavljaju enormno veliki akcenat na jednu stvar: rangiranje ključnih reči. Preduzeća imaju tendenciju da budu naročito zainteresovana za rangiranje jedne „ključne reči visokog profila“ (ili malu grupu ovih ključnih reči).
Razlog izgleda očigledan–sigurno, ako pogodite vrh za vašu ključnu reč, pogodili ste dobitnu kombinaciju, zar ne? I, da budemo iskreni to je veliki dobitak za brend.
Ali fokusiranje na poziciju, naročito za malu grupu ključnih reči–i naročito na štetu ostalih faktora– je katastrofalna ideja. To obično nije najbolje ulaganje u kampanji, niti dobar indikator ispravnosti kampanje. Da vidimo zašto.
Zamka Rangiranja Ključnih Reči
Rangiranje za generičke ključne reči nije loša ideja. Ako ste rangirani kao br.1, zbog vaše zlatne ključne reči, utoliko bolje.
Problem nastaje kada usmerite vašu pažnju samo na tu oblast.
To je riskantno: Po samoj prirodi igre, ne znate koliko ćete saobraćaja zapravo dobiti kada dođete tamo. Ne znate koliko je saobraćaja dostupno, ne znate koliko ćete CTR-ova dobiti, i ne znate koliko dobro će se taj saobraćaj isplatiti . Da, možete imati prilično dobre prognoze, ali nikada ne možete sigurno znati (neki ljudi prave katastrofalne prognoze!). Igrati totalno na jednu kartu je veliki rizik koji ćete preuzeti sa vašim SEO budžetom. Takođe, vi ste veoma izloženi stvarima poput promene algoritma.

To je teško: SEO je apstraktan, i ljudi su uglavnom jako loši u izračunavanju šta te apstraktne misli i ideje zaista znače. Tako kada kažete, „Rangiranje za ovu ključnu reč biće ekstremno teško“, oni misle „Pa dobro, potrošićemo još nešto novca i pokušati još malo više.“ Da ilustrujemo ovo. Ako je vaša ciljna ključna reč uopšte vredna pozicioniranja, govorimo da je to teško kao pobediti Brus Lija u fer borbi. Kao zaustavljanje malja za rušenje vašim palcem. Kao trčanje maratona ispod dva sata. OK, možda preterujem, ali kapirate u čemu je stvar, zar ne? Da, to je izvodljivo, ali će često biti

  • ekstremno teško i ekstremno mukotrpno, sa nejasnim rezultatima. Možete mnogo uložiti, i nikad ne dospeti tamo.
  • To je direktno kompetitivno: Za razliku od dugog saobraćaja, na primer, idete direktno na druge ozbiljne igrače. I to je priroda takmičenja da će, pre ili kasnije, biti neko ko će imati više novca da potroši, ko je jači, pametniji ili podmukliji od vas. Ako možete da izbacite nekog sa prvog mesta neko drugi će učiniti isto sa vama.
  • To nije merenje najniže linije: Rangiranje ključnih reči može biti korisna alatka u povratnom krugu odluka-akcija-merenje koji stvara svaku kampanju,ali one ne utiču direktno na vašu najnižu liniju. Saobraćaj i konverzije su ono što vama treba. Ciljevi treba uvek da se prave u smislu merenja najniže linije; rangiranje ključnih reči je tehnika, ne rezultat.
  • To je skretanje pažnje sa bitnih stvari: Većina SEO praktikanata je imala to iskustvo. Oni saopštavaju 500% porast u istraživačkom saobraćaju ka vašem klijentu, koji odgovara,“To je sjajno, ali zašto još nismo na prvom mestu za reč ‘konferencije’?“ ( Ukoliko ste dizajner, ovo je SEO ekvivalent klijenta koji kaže da mu se dopada dizajn ali on ga želi u Comic Sans.-u) Drugim rečima, to odvlači pažnju sa važnijih merenja, rezultata, i, ono što najviše frustrira, uspeha.
  • To čak nije ni najbolji izvor saobraćaja: Generičke ključne reči obično ne nude najviše od saobraćaja najboljeg kvaliteta ni u jednoj datoj pretraživačkoj oblasti (ponekad to može biti čak i u malom broju). Fokusiranjem na određene ključne reči, možete izgubiti mnogo veće mogućnosti.

Šta treba da radite
Sve je to jako lepo, izjavljivati šta ne treba da radite, ali šta treba da radite? Odgovor je da učinite vaše napore raznolikim.

  • Radite sa asortimanom ključnih reči: Radite na asortimanu ključnih reči na različitim nivoima konkurentnosti i potencijalnog saobraćaja, ali ignorišite one najkompetitivnije, dok ne isprobate sve ostale mogućnosti. Broj sa kojim radite će zavisiti od vas i vašeg preduzeća: može biti 10 ili pak 100. Tretirajte ga kao da čuvate vaš ulog. Samo se nemojte previše razvući.
  • Idite na dugi saobraćaj: Rad sa dugim saobraćajem izbegava mnoge zamke rangiranja specifičnih ključnih reči i, još bolje, obično dobijate mnogo bolji rezultat po pitanju saobraćaja za isti budžet (iako rezultati mogu da variraju)
  • Radite sa analizatorima i konverzivnom optimizacijom: Možda nije striktno govoreći deo SEO-a, ali je sigurno deo web marketinga. Ako vaš sajt već ima pristojan saobraćaj, često možete iz njega izvući još konverzija, shvatajući kako ljudi koriste (ili ne koriste) vaš sajt i marketing dizajn, kopiranje, i interaktivne promene na prikladan način.

Sve u SEO-u je u vlasti slučaja, i biće puno izuzetaka. Može se dogoditi da je naročit napor da se vaša glavna ključna reč pomeri sa pozicije tri na poziciju jedan upravo solucija za vaše preduzeće.
Ali,uopšteno–i to naročito ukoliko je u pitanju malo preduzeće sa ograničenim budžetom ili započinjanje optimizacije novog sajta–uzimanje raznovrsnog prilaza u početku, i fokusiranje na specifičnije ciljeve kasnije, je put do uspeha.