Kako optimizovati vašu marketing strategiju u društvenim medijima

Ništa vam ne može pomoći kao osnove da se usredsredite, kada se osećate izgubljeno..U „Maketingu 101″, akronim AIDA znači Awareness (Svesnost), Interest (Interesovanje), Desire (Želja) i Action (Akcija). Ovo je najprostiji i najbazičniji vodič kod prodaja i marketinga, i još uvek je zapanjujuće relevantan po pitanju društvenih medija i Internet marketing strategija danas. Svaki deo AIDA-e predstavlja deo vašeg prodajnog i maketinškog procesa i može vam pomoći da odredite vaša očekivanja, odlučite šta ćete nadgledati, kao i da vizualizujete veze između svakog dela. Razumevanje odnosa alatki i taktika će vam takođe pomoći da vaša merenja i analize uskladite sa vašim ciljevima.
Evo pažljivijeg pogleda na ovaj marketinški problem, nekih saveta kako da ovo primenite na vašu strategiju u društvenim medijima, i pogled na to kako se model razvija u ovo doba društvenih medija.
________________________________________
Svesnost- Awareness
________________________________________
Svesnost je osnova društvenih medija. Twitter, Linkedin, Facebook, YouTube i druge mreže su napravljene za to. Ne možete jednostavno prikazati vašu robu na Twitter-u, uspostaviti prodaju na Linkedin-u, ili popunjavati porudžbine putem YouTube-a. Ove mreže neće biti vaše mesto prodaje. Umesto toga,one su vaše alatke za komunikaciju i dolaženje do mušterija – točkovi koji vode do vas ( vaše prodajne strane, bloga, sajta itd.) gde ostvarujete vaše konverzije.
Svesnost može imati puno formi,ali njen glavni cilj je da obavestite ljude da postojite i da možete rešiti njihov problem. Na ovom nivou, konverzacije, interakcije i sadržaj su glavni. Ono što treba da izmerite za vaš brend je učestalost konverzacije, porast pominjanja i utisak.
________________________________________
Interest- Interesovanje
________________________________________
Sada kada imate njihovu pažnju, treba da zainteresujete mušterije za vaš proizvod. Možete poboljšati zainteresovanost ponudama i ubedljivim razlozima zašto ste bolji od konkurencije i na koji način možete rešiti problem vaših mušterija. Osobine i korist su veoma važni na ovom nivou; društveni mediji vam mogu pomoći da drastično povećate zainteresovanost. Ukoliko vodite plati -po-kliku (PPC) kampanju i imate neke ciljne odredišne strane predviđene za vaše proizvode ili usluge, one su te na koje želite da se ljudi linkuju – ne na vaš homepage. Čak iako ne koristite plaćene oglase, ista strategija povezivanja sa ciljnim stranama putem društvenih medija, je primenljiva. Od merenja, ovde treba da pogledate CTR(„click through rate“), „retweets“ (za poslove i linkove), i razgovore o specifičnim proizvodima
________________________________________
Desire -Želja
________________________________________
Društveni mediji mogu da povećaju želju putem komunikacije i angažmana, ali da u potpunosti zadovljite nečiju želju da kupi, treba da imate sajt koji je savremen i optimizovan. Nedavno, želeo sam da napravim rezervaciju na popularnom rent-a-car sajtu, ali bilo je toliko teško za navigaciju da sam digao ruke, bez obzira na to što sam imao veliki popust. Nepodesan korisnički interfejs ubio mi je želju u ravno dva minuta,i gledao sam da ne napravim istu grešku. Vaš sajt ostavlja veliki utisak, i ljudi će ceniti vašu kompaniju po njemu.
Iskoristite vreme da prođete kroz vaš sajt i optimizujete prezentaciju i iskustvo kupovine. Utisci sakupljeni sa društvenih profila za koje postoje linkovi su veoma korisni.
Vodite mušteriju od interesovanja do želje jasnim, lakim za navigaciju, bogatim informacijama i funkcionalnim sajtom. Neka merenja koja su ovde od značaja su bounce rate, vreme na sajtu,viđene strane i ulazni linkovi.
________________________________________
Action- Akcija
________________________________________
Sada kada mušterije žele da kupe vaš proizvod, a novac progoreva rupu u njihovom PayPal džepu, treba da sklopite posao. U ovom trenutku, vaš sajt je alatka broj jedan, i dok društveni mediji mogu da utiču na stvar na prethodnim nivoima, neće imati isti uticaj sada. Treba da učinite lakim i jednostavnim da mušterija ispuni ono što želite. (kupovinu, prijavljivanje, odgovarajući formular itd.)
Akcija je takođe faza u kojoj možete konačno da zaključite merenje, kao učestalost konverzije i ROI. Ovde možete da vidite kako sve funkcioniše, i konačan utisak koji ostavlja vaš rad. Često, to su merenja koja vaš šef (i šef vašeg šefa) traži..
________________________________________
Novosti na marketinškom putu
________________________________________
Tokom godina, tradicionalna AIDA se razvila i dodala još dva nivoa. Ovi nivoi ne predstavljaju samo promenu u tehnologiji i metodama koje se koriste na tržištu, već i ljude iza njih.
________________________________________