Suočili smo se s mnogim novim terminima koji su se pojavili na tržištu od kad se desila eksplozija mobilnih telefona. SoLoMo, geo-fencing, UDID su samo neki u dugačkom nizu. Sigurno je to da će mnogi od ovih termina postati deo popularne kulture ali i to da veliki broj njih neće imati nikakav veći značaj. I zato što pre pristupimo poslovanju s korektnom lokalnom mobilnom termninologijom utoliko pre će i naš biznis postati bolji.
Počećemo izdvajanjem nekih esencijalnih industrijskih termina koji se odnose na targetiranje mobilnim uređajima.

 

Geo-Fencing & Geo-targeting

Kada govorimo o publici na osnovu geografije najčešći termini koji se koriste su geo-fencing ili geo-targeting. Ovi različiti izrazi često se pogrešno upotrebljavaju kao sinonimi stvarajući konfuziju na tržištu.
Geo-targeting je široka referenca u pokušaju razlikovanja publike na osnovu njihove lokacije –  od raspona širokih kao jedna zemlja do onih granularnih na nivou pojedinačne adrese. Bilo koji tip advertajzinga može da koristi geo-targeting u nameri da definiše lokaciju koja je primenjiva za svaku pojedinačnu kompaniju. Ali kako mobilni uređaj poseduje jedinstvenu mogućnost za traženje publike na mnogo preciznijem nivou u odnosu na druge marketinške medije, geo-targeting će nastaviti u mobilnom advertajzingu sve dublje i dalje da se razvija, na hyper-local ili lat/long nivou.
Geo-fencingje preciznija aplikacija u odnosu na geo-targeting kod koje se jedna virtuelna barijera kreira oko određenog područja – obično definisanog geo-targeting strategijom. Geo-fence (geografska barijera) može biti velika kao jedna zemlja ali i na hiper lokalnom nivou jednog uličnog bloka ili čak na još sitnijem. Geo-fence se koristi u strategiji mobilnog oglašavanja za pokretanje procesa ili za definisanje podobnosti za primanje određenih oglasa i obaveštenja baziranih na lokaciji korisnika smartphone uređaja. Geo-fence se gotovo uvek koristi s drugim targeting elementima uključujući demografiju, istoriju pretrage, itd.

Lokacija, longituda, latituda
Pri skidanju mobilnih aplikacija postoji određeni broj podešavanja u vezi s kojima korisnici trebaju da se slože u pogledu svojih ličnih podataka, a ta podešavanja se razlikuju od aplikacije do aplikacije, a u tom okviru podataka raspoloživih za vlasnike aplikacija postojidigitalno blago za marketinške stručnjake mobile advertajzinga.
Lat/Long (latituda-geografska širina/longituda-geografska dužina) ili GPS kako se često naziva, oslanja se uređaj da bi primila signale iz orbitirajućeg sistema satelitske mreže za globalno pozicioniranje (Global Positioning Sistem)
Korisnici pristupaju određenom sadržaju specifičnom po lokaciji, (npr. mapama ili filmovima). Detaljne informacije dobijene iz lat/long korisničkih podataka omogućuju usmeravanje mobilnih oglasa ka određenom bloku grada. Ali kako GPS najbolje radi napolju a i korisnici treba da aktiviraju ovu funkciju, procenjuje se da je svega 10-15 % korisnika u tom smislu dostupno u svakom trenutku. Iz tog razloga GPS je obično praćen drugim ciljnim tehnikama kao što su ćelijske trugaone kule i Wi-Fi pristupne tačke za informacije o čemu ćemo govoriti u nastavku.
Wi-Fi ISP skenira korisničku lokaciju unutar poluprečnika wireless mreže pristupne tačke (npr. u kući ili u prodavnici). Da bi ovo funkcionisalo uređaj mora da bude priključen na mrežu. Taj zatvoreni geo-lokacijski metod je pouzdan na nivou DMA a frekventno na nivou susedstva.
Cell Tower Triangulation identifikuje sve uređaje koji operišu u okviru svog opsega i ažuran je na tržištu gde postoji više takvih kula kao npr.u gustim urbanim sredinama.
Pošto mobilni operateri kontrolišu ćelije s podacima, marketinški stručnjaci nemaju pristup metama po tom osnovu. Cell Tower Triangulation podaci obično i najčešće se koriste tek kao drugi sloj kako bi se rafinisali GPS podaci dobijeni s mobilnog uređaja.
Registracioni podaci dodeljuju lokaciju na osnovu adrese korisničkog naloga. Geografska specifičnost može da varira od nivoa zemlje do nivoa grada, zavisno od tipa prikupljenih registrovanih podataka. Poput geografske pretrage, registrovani podaci su slabija meta i iz tog razloga ne mogu na isti način odrediti mobilnost korisnika kao što to može GPS (lat/long).

UDID
Unique Device Identifier (UDID) ili jedinstveni identifikator uređaja je poseban alfanumerički broj vezan za uređaj koji omogućava programerima da prate sopstvene aplikacije. UDID je odjeknuo početkom ovog proleća kada je Apple obajvio da će početi s odbijanjem aplikacija u iOS servisima za prodaju aplikacija koje koriste kod.
Jedan članak Wall Street žurnala iz 2010 otkriva da se UDID identifikatori često preuzimaju prilikom download-a od strane nekoliko spoljnih baza s podacima. Ova priča je bila upozorenje za provajdere aplikacija da definišu politiku privatnosti korisničkih podataka.
Kako bledi UDID pristup podacima, provajderi aplikacija su u postupku redefinisanja sopstvenih pristupnih tačaka s podacima. Sve češće traže dozvolu od svojih korisnika za pristup podacima određenih lokacijom uključujući lat/long u cilju boljeg i potpunijeg razumevanja korisničkih potreba.

Rezime
Kako mobilna industrija sve više bude rasla i razvijala svoju tehnologiju i korisničku bazu novi i esencijalni termini će se sigurno pojavljivati sve većom brzinom i potiskivati one od ranije. Ali osnovno razumevanje ovih izraza je važno za međusobno sporazumevanje s klijentima i kolegama nama bliskih oblasti u razumevanju jedinstvenih ciljnih mogućnosti u mobilnom marketingu.