Najvažnijii detalji iz godišnjeg UNICA marketinškog istraživanja

Da li će više marketinških mogućnosti odvesti na profitabilne staze- ili u ćorsokak?

„Još“ i „Više“ su sigurno ključne reči za naše vreme. Ali, kako rezultati našeg godišnjeg istraživanja marketara otkrivaju, širenje marketinških kanala i  prateća eksplozija podataka, upravo predstavljaju  bogatstvo izazova za ljude u marketingu u 2014.

Kao što rezultati istraživanja pokazuju, ljudi u marketingu traže načine da iskoriste dodatne marketinške mogućnosti, i dobiju bolje rezultate. Naše merenje otkriva sledeće ključne trendove za 2011.

1) Ljudi u marketingu će premostiti procep između analize i delanja (konačno!)
Na molbu da rangiraju najčešće smetnje u marketinškom procesu, učesnici su odredili „merenje, analizu i učenje“ kao smetnju br.1 što odslikava potvrdu vrednosti ovog problema. Ipak, u sledećem pitanju koje se ticalo najvažnijih marketinških problema, „pretvarnje podataka u konkretne akcije“ je bilo ubedljivo na prvom mestu. Tokom poslednje decenije, mnogi ljudi u marketingu postali su „narkomani podataka„, koji apsorbuju informaciju radi nje same. Ali, kako oni kažu, prepoznavanje problema je prvi stapen ka njegovom rešavanju. Oni koji se bave marketingom ne mogu više da krive „TO“ za uzdržavanje od davanja informacija; sa toliko podataka, lako dostupnih, vreme je da se prevaziđe „paraliza analize“ i preokrene novostečeno znanje u delanje zadobijenio svim kanalima, u narednim kampanjama i ličnim ponudama.

2) Ljudi u marketingu će dozvoliti mušterijama da one vode igru, koristeći ulazne interakcije

Onoliko dugo koliko se bilo ko seća,  marketing je bio usmeren na slanje poruke. Napredak u tehnologiji dovodi do promene usmerenja. Danas, ulazni marketing je pokretačka sila: mušterije preuzimaju inicijativu i diktiraju uslove, dok ljudi u marketingu shvataju situaciju.

Na pitanje da li njihove agencije planiraju da postave lične poruke u transakcijama koje su mušterije inicirale, učesnici su prikazali zančajno angažovanje- korišćenje ili planirano korišćenje unutrašnjih kaanla komunikacije -putem svojih web sajtova  (57% postojećih, 25% planira da to ostvari u roku odgodinu dana) , usluga za mušterije (call centara-52% vs. 18%) i prodajnog mesta/ kioska / ATM-a (28% / 21%)

3) Ljudi u marketingu će uticati na onlajn podatke da pomognu da se podaci pretvore u delo

Šta god da neko govorio o pretrpavanju informacijama, ljudi u marketingu obožavaju podatke koje sakupe sa svojih web sajtova. Web interakcije  otvaraju neprocenjiv prozor ka interesovanjima, namerama i željama mušterija, bogatstvo preciznih informacija koje su važnije od čisto demografskih i transakcionalnih podataka. Ne iznenađuje da 90% ljudi u marketingu uzima u obzir podatke sa weba kao bitne za donošenje odluka za svoju kompaniju. Dok samo 41% trenutno koristi te podatke u odlukama tokom kampanje, drugih 35 % kažu da će to učiniti u sledećih 12 meseci.

4) Da bi održali e-mail relevantnim, ljudi u marketingu će se fokusirati na unapređivanje, interakciju, segmentiranje i ciljanje

E-mail nije izgubio svoj status kao dobro etabliran marketinški kanal. 85% svih učesnika reklo je da koriste ili planiraju da koriste e-mail softver. Ali sada kada se ušlo u tu priču i kada je pretrpanost konkurentskim porukama nesumnjiva, kako će ljudi u marketingu održati relevantnost e-maila? Danas mudri u marketingu rešavaju ovaj problem integrišući podatke u kampanje i aktivirajući druge kanale da bi učinili e-mail suštinskim delom dijaloga koji teče i razvija se, sa mušterijama i potencijalnim kupcima. Posao nije lak: samo 34% ljudi u marketingu kaže da se njihovi e-mail podaci automatski integrišu sa drugim iz marketinga , a 39% drugih kaže da se integracija postiže manuelno. Gledajući u budućnost, e-mail će postati prirodno integrišuće mesto, kao društveni mediji i mobilni.
U stvari, 54% (više od pola)  marketinških izveštaja uključujući „social -sharing“ linkove na e-mailu a oko trećine (35%)  već stvaraju mobilne specifične verzije e-mailova.

5) „Besplatne“ onlajn marketinške alatke će postati skupe

Poput e-maila, web analytics i plaćena pretraga su savremeni nosioci marketinga. Ali više od pola (53%) ljudi u marketingu, oslanja se na „besplatne alatke za web analizu i više od trećine (37%) oslanja se na signale sa pretraživača radi upravljanja PPC marketingom. Najmudriji u marketingu se sada smatraju „besplatnim“. Za početnike, slobodna pretraživačka alatka je limitirana svojom primneljivošću na pretraživač koji je obezbeđuje. Što je još gore, niti pretraživačke alatke, niti besplatni web analytics, ne može se uklopiti u druge sisteme marketara, čineći nemogućim zatvaranje kruga i razumevanje vrednosti mušterija koje donose novi napori. Upravo zato što ove alatke obezbeđuju veoma vredne informacije, nemoguće je naći se u problemu, u nesposobnosti da shvatite sav potencijal pretraživačkih i web podataka.
Ulaganje u web analizu i pretraživačke menadžment solucije, će se isplatiti i na dugi i na kratki rok.

6) Širenje kanala će doneti potrebu za stvaranjem novih.

Novi kanali nastavljaju da se množe poput zečeva, kao mobilni, stvarajući nove mikro-kanale, tj. Foursquare. Sa porastom smartphon-ova i tablet-kompjutera, odn iPad, ne postoji razlog za očekivati da širenje kanala bude u opadanju u skorije vreme – niti je razumno očekivati uspeh svih njih (sećate li se Second Life-a ). No, gledajući rapidni razvoj marketinškog „pejzaža“, ono što je razumno, jeste: marketarima treba struktuirani proces za procenjivanje mogućnosti, testiranje taktika, merenje rezultata i procena, koji se tiče daljeg uključivanja u nove kanale. Na primer, vodeća organizacija za finansijske usluge, razvila je strukturu da odredi koje poslovne ciljeve može podržati svaki kanal u društvenim medijima. Otkrili su da je biznis Facebook sjajno mesto za dobijanje novih mušterija, ali u suštini nije efikasan za pružanje usluga mušterijama.
Oni koriste web analytics da izmere saobraćaj na njihovom Facebook-u i povežu taj saobraćaj sa saobraćajem njihovih ostalih „ispostava“ na web-u kao i mikro-sajtova. Kada saobraćaj dođe na njihov Facebook sajt, mušterija se češće odlučuje za nešto drugo nego da se uloguje na nalog kompanije za interakciju usluga.
Sa društvenim medijima i mobilnim, pojedinačni kanali dođu i prođu; ali solidna procena donosi trajnu investiciju.

7) Društveni mediji će biti u problemu.

Ove godine, društveni mediji nisu više obožavana beba koju svako želi da drži u naručju, već anksiozni adolescent- još uvek nezreo mada ne više sladak- koji budi raznovrsne emocije. Sve stvari koje su društvene nastavljaju da održavaju izuzetno interesovanje sa 53% ljudi u marketingu koji ih koriste za svoje marketinške napore. Ali kako se taktike uzdižu i padaju, nastupa sofisticiraniji pristup. Umesto da misle o taktici za taktikom, marketari su počeli da razmišljaju strateški u tri glavne oblasti društvenog konteksta:
posed (šta stvaraju), zarada (šta mušterije stvaraju) i plaćanje (na šta marketari troše svoj novac)

8) Marketari će tretirati mobilne kao naprave sa puno kanala a ne jednim.

Rezultati istraživanja pokazuju da marketari sve više koriste mobilne- preko 40% marketinga trenutno koristi mobilne marketing taktike. Među učesnicima istraživanja postignuto je čak 44% upotrebe; sajtovi mobilnih i mobilne poruke dostižu 40% i 36% svaki. Ali pravo pitanje nije koristiti mobilni ili ne, već koje marketing kanale mobilnih, koji su relevantni za vašu firmu i njene mušterije. Jeli to SMS texting? Mobilne verzije sajtova? Plaćena mobilna pretraga? Ili taktika dana, mobilne aplikacije? Ili pak neki miks svega navedenog?

9) Interaktivni marketing će dostići vrhunac kao dominantna marketinška disciplina.

Svaki od ovih trendova ne ispoljava se u izolaciji. Marketinške poruke poslate tokom ulaznih interakcija treba da se koordinišu sa izlaznom kampanjom. Podaci web analytics-a treba da informišu i onlajn i oflajn marketing kampanje. Integrisanje društvenog, mobilnog i drugih kanala koji se pojavljuju u marketing mix-u, igraće glavnu ulogu u sadržajnim „cross-channel“ dijalozima. Interaktivni marketing premošćuje ove trendove da olakša  osvešćivanje mušterija, centralizuje odlučivanje i sprovede odluke u delo putem kanala. Većina ljudi u marketingu razume potrebu da se stvore „cross-channel“ dijalozi i kupuje u interaktivnoj marketing strategiji. Ipak, na pitanje o trenutnim praksama, samo 10% je reklo da su završili svoje interaktivno marketing putovanje. Dobre vesti? Polovina marketara je rekla da se trenutno integriše putem nekih kanala. Tokom sledeće godine, pametni marketari će povećati svoju upotrebu interaktivnog marketinga i proširiti broj kanala koje uključuju u svoju harmoničnu strategiju.

10) Marketari će postati ozbiljniji kod korišćenja „cross- channel“ atribucije da bi razumeli marketinšku efikasnost.

Nije dovoljno koordinisati kampanju i imati rezultate. Marketari moraju najpre shvatiti koje aktivnosti, programi i kampanje doprinose tim rezultatima. U rangiranju najvažnijih marketinških problema „atrivucija uspeha marketinga“ osvojila je drugo mesto, sa više od polovine marketara koji je smatraju izazovom. Atribucija- proces dodele odobrenja marketinškim kampanjama i izlaganju koje vodi do konverzija- je postao kritičan deo analize marketinga. Marketari će tražiti „cross-channel“ atribuciju koja demonstrira vrednost određene taktike i pomaže im da usmere resurse na najproduktivniju opciju.
Za uspešnu atribuciju, marketarima će trebati centralizovana i interaktivna istorija marketinških kontakata i odgovora mušterija. Dobre vesti? Oni marketari koji prihvate interaktivnu marketing strategiju će već imati centralizovan pogled na marketinške poteze.

11) Izbor jednog integrisanog marketinškog programa će ubrzati stvari.

Ljudi u marketingu su sigurni da će tehnologija pomoći. Više od pola marketara je reklo da će ova tehnologija povećati produktivnost više nego dodatno osoblje ili podrška spoljašnje agencije. Uz to, ogromnih 87% se složilo da marketingu treba integrisaniji niz programa koji će poboljšati efikasnost. Odakle tako jako interesovanje? Integrisane alatke znače integrisani, interaktivni marketing. Sa sharovanim izvorom podataka i pokretačima rada u realnom vremenu, marketarima je omogućeno da dovedu komunikaciju do sledećeg nivoa a to znači do personalno relevantnih poruka ka pravoj publici u pravo vreme. Davanjem koordisanijeg iskustva mušterija  i integrisanjem aktivnosti kroz kanale, marketari će se okrenuti ka opsežnom programu za centralizovanu, stratešku kontrolu. Usvajanje takvog koncepta treba da ubrza stvari, dok se ekonomija izvlači iz ambisa i zahteva više integrisanih marketing solucija.

„Još“ i „Više“ uskoro…  

Treba vam bolja pozicija na internetu? Pozovite nas!

065 202 2014 Agencija za web marketing Total Dizajn Beograd, Srbija

Globalne Statistike Istraživačkog Marketinga su Šokantne

Bilo je vreme da obnovim svoje statistike i podsetim se ključnih brojki internacionalnog istraživanja- i čak sam i ja bio šokiran.
Otkada sam poslednji put gledao, stvari su se veoma brzo promenile. I pored činjenice da zaista nisam nameravao da govorim o Kini ove nedelje, shvatio sam da nemam izbora već da uključim nešto od njene statistike. Kada budete videli brojeve, mislim da ćete verovatno razumeti.
Glavni cilj mog članka je da pošaljem poziv za buđenje svima koji spavaju i ne shvataju očigledan rast na globalnom internetu. Mnogi Amerikanci (oprostite mi, ali je istina) još uvek misle da mogu da nastave sa biznisom pod svojom zastavom, ne shvatajući da je voz na šinama koji juri prema njima i da je već na vidiku.
Uskoro više neće biti nečega kao što je „internacionalni istraživački marketing“–postojaće samo „istraživački marketing“ i nekoliko ljudi će još uvek raditi „lokalno“ (tj. u 50 država)
Napomena: Mnoge od ovih statistika su preuzete sa sajtova poput Internet World Stats
12% Globalnih Korisnika
Nekada davno , SAD su predstavljale polovinu globalnog interneta. Danas, SAD predstavljaju samo 12% svetskih internet korisnika- i uskoro će pasti na jednog u 10. I kada se ovo dogodilo?
420 Milion Korisnika- I to je upravo danas
Ovo je jedna ludačka kineska statistika: U Kini postoji 420 miliona internet korisnika– –broj koji raste tako vrtoglavo da će Kina uskoro imati duplo više korisnika nego SAD.

twitter
            internet marketing SEO

Ono što je još luđe je da prodor interneta u Kini još nije dostigao jednu trećinu (32%). Da je Kina imala isti prodor interneta kao SAD, na svakog američkog korisnika došlo bi 4 iz Kine. Uh.
100% rast iz godine u godinu u Kini
Rast u četvrtom kvartalu 2010 doneo je totalnoj vrednosti Kineskog istraživačkog marketinga 3.85 milijarde juana, prema Enfodesk-u. Ali to nije čak ni zastrašujuća statistika.
Ono što je zastrašuuće je činjenica da je taj broj bio 96% više nego u istom kvartalu prethodne godine. Drugim rečima, Kinesko SE tržište se praktično duplira iz godine u godinu u ovom trenutku.
Sada se sećam dana kada je to bio slučaj sa Guglom–ali sigurno to više nije tako sa tom kompanijom. Ali uzimajući u obzir da Baidu prekriva market najviše za sebe–možete razumeti zašto je njihov fokus uglavnom kinesko tržište.
10to mesto za Nigeriju
Kakav je ovo šok. Ne možemo se više pretvarati da Afrika ne postoji u našem svetu.
Sa ogromnom stopom rasta u poslednjoj deceniji od  gotovo 22 000% (bez šale!), Nigerija je danas 10-ta po rangu najmasovnijih korisnika interneta na svetu. Nigerijinih 44 miliona je veće od Južne Koreje, Meksika ili Kanade– a to je manje od jedne trećine populacije u Nigeriji.
 3x Internet Korisnika u Aziji
Neki od nas koji su putovali Azijom će to znati, ali to se vrlo lako zaboravlja.Azija je ogromna, Toliko je velika da je teško čak i zamisliti opseg.
Stoga zaboravite statistike da će u budućnosti biti 4 kineska korisnika na jednog Amerikanca, jer je čak i danas  tri puta više internet korisnika u Aziji nego u celoj Severnoj Americi.
280 Miliona IP Addresa

Pratio sam  rast IP adresa nekoliko godina. Onoliko koliko me pamćenje služi, SAD su vodile praćene Britanijom. Treba da imamo na umu da IP adrese nisu u direktnoj vezi sa opsegom korišćenja interneta, zato što postoje mnogi sajtovi i aktivnosti koji su centrirani u SAD I Britaniji koji traže IP adrese. Ali iznenada, Kina je na drugom mestu sa 280 miliona, dolazeći skoro ni od kuda, samo pre nekoliko godina. Ne zaboravimo, nije tako lako hostovati u Kini, a postoje i druga ograničenja koja utiču na ovo.
SAD još imaju 1.5 milijardi IP adresa. Kada ta cifra bude nadmašena od strane KIne, živećemo u vrlo drugačijem svetu gde je Šangaj Njujork.
Najbrže Rastući Jezik na Webu je…
Ne,ovog puta, kineski nije najbrže rastući jezik na webu u procentima. On dolazi na bedno treće mesto iza Arapskog.
Da, to je I mene zaprepastilo, takođe. Samo 19% govornika arapskog imaju net, ali stepen rasta u poslednjoj deceniji bio je 2 500%, pobeđujući ruski sa 1 825% na drugom mestu i  nakon njega kineski sa 1 300% rasta za 10 godina.
5 Milijardi Mobilnih Telefona
Broj računa mobilnih telefona u 2010, prema Svetskom Mobilnom Kongresu: 5 miliona! To je grubih 73% svetske populacije, tako da je broj internet konekcija otprilike duplo veći.
Mobilni telefoni se ne koriste samo kao telefoni. Njih koriste mnogi narodi koji nemaju velike internet konekcije, kao posredan put do weba. To takođe znači da SMS ostaje jedan od svetskih najvažnijih komunikacionih medija!
Samo 29% Svetskog Stanovništva koristi Web

Zamislite ovo: manje od trećine svetske populacije koristi web. Čak iako pretpostavimo da je 100% nemoguće, još uvek treba da uzmete u obzir da web ima potencijal da se udvostruči za vreme većine našeg radnog veka–I to je bez dodavanja rapidnog rasta smartphonova.
Jedna veoma konzervativna promena bi bila  da će se u budućnosti obavljati više nego duplo biznisa nego što je to danas. Nije izenađujuće što internacionalni istraživački marketing postaje  tako „vruća“ tema!

SOCIAL MEDIA (drustveni ili kako ih pogresno nekada zovu ; „socijalni“ mediji)

nadgledanje ili pracenje, zatim koriscenje društvenih medija je važno za ma kog modernog PR profesionalca. Osim nadgledanja, učestvovanje u društvenim medijima je takođe bitno. Jedna stvar je poklanjanje pažnje razgovorima, druga je zbilja biti u njih uključen. Srećom, s društvenim medijima dolaze neke sjajne alatke za nadgledanje konverzacije o vašem brendu, tako da znate kada ljudi govore o vama i možete u skladu s tim i da učestvujete.